Norges Gymnastikk- og Turnforbund er landets eldste særforbund, stiftet 25. mai 1890.

Mer informasjon om de ulike idrettsgrenene som NGTF består av finner du ved å se på konkurranegrenene våre.

Den største delen av forbundets medlemmer er barn og ungdom som er med på gymnastikk- og turnpartier i sine lokale foreninger. De ulike konseptene som er utviklet for disse aldersgruppene finner du mer om på barn og ungdomssidene. Ungdom er også aktive på oppvisningsfronten slik at det er en god del informasjon om dette der også.

 På sidene for voksne finner du mye om mosjon for denne aldersgruppen, og om vår oppvisningsaktivitet.

NGTF er et forbund med mye aktivitet utenlands, det gjelder både som deltagere på mange konkurranser i de ulike grenene, og på store internasjonale turnstevner. 

 

http://www.gymogturn.no

Nettleseren din er utdatert. ikke stoppe utviklingen av Internett.

installere en ny nettleser og gå tilbake til oss

slide_1 slide_2 slide_3 slide_4