Norges Idrettsfobund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse, med 2.112.000* medlemskap fordelt på 11.907* idrettslag. NIFs visjon er "idrettsglede for alle".

 

NIF har som formål:
«NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.»
NIF har hovedkontor i Idrettens hus på Ullevål Stadion. 
NIF har 54 særforbund og 19 idrettskretser. Det er 366 idrettsråd. Se organisering


http://www.idrett.no

Nettleseren din er utdatert. ikke stoppe utviklingen av Internett.

installere en ny nettleser og gå tilbake til oss

slide_1 slide_2 slide_3 slide_4