Priser

Priser og rabatter
Prisene gjelder for høstsemesteret 2016.


Skikkelig Gøy SFO 1. - 4. Klasse

1 Barn – Ingen rabatt

Søsken nr 1.  –  ca. 25% rabatt

Søsken nr. 2 – ca .50% rabatt

2200 inkl. buss

1650 inkl. buss

1100 inkl. buss

     

 

 Eksempel familierabatt:

1 barn og 1 voksen = 5% rabatt for voksen
2 barn og 1 ungdom = 25% rabatt for søsken nr.1 og 15% for ungdom = 40%
1 barn, 1 ungdom og 1 voksen = 15% for ungdom og 5% for voksen = 20%

Nettleseren din er utdatert. ikke stoppe utviklingen av Internett.

installere en ny nettleser og gå tilbake til oss

slide_1 slide_2 slide_3 slide_4