Skikkelig gøy SFO

Vi har pr idag ingen aktive SFO kurs i Turnkassen.

Turn er en grunnleggende idrettsgren, og utvikler alle fysiske egenskaper. Turnbasert trening er god forberedelse til alle idrettsgrener.

Treningsprogrammet Serious fun bygger nettopp på dette.
Dette er et turnparti som foregår i SFO tid.

Klubben tilbyr:

•       Varierte turn-baserte partier, som skal bidra til at barn i alderen 6 – 10 år kan nå sitt beste potensiale.

•       Strukturert opplæring, unike tema, og stimlerende og fargerike omgivelser bygger selvtillit i ulike stadier av barndommen.

•       Det kaller vi SERIOUS FUN!

Slik foregår det:

Treningen skjer i SFO tiden. Skolen samler sammen de barna som skal være med før de blir busset sammen med voksne til turnkassen.  Deretter er det en time trening der barna blir delt inn i grupper på 10 - 14 barn i hver gruppe slik at det blir en gruppe per trener. Gruppene roterer rundt på stasjoner slik at alle barna blir instruert av alle trenerne, og får prøvd alle øvelsene. De 5 -10 første minuttene avslutter vi med lek der barna får fritt spillerom i hallen til å prøve det de selv måtte ønske. Etter endt time blir barna busset tilbake til skolen.

 

I klubben vår får barnet:

•       Harmonisk utvikling av fysikk.

•       Utvikler og forbedrer bevegelighet og koordinasjon.

•       Utvikler basale ferdigheter for all idrett.

 

Klubbens metodikk

1. Maksimal motorisk erfaring.

2. Trening med redskaper.

3. Bevegelighet og estetikk.

Aktivitetstilbud

Programmet tilbyr treningsaktiviter til barn i fritiden, til skoler, SFO eller barnehager i  perioden september til juni. Aktivitetene utøves i  idrettshall med spesial innredning og spesial utstyr.

 

Utvikling

Tar hensyn til de beste metoder å arbeide med unge idrettsutøvere, forskningsresultater og trender i utviklingen av barneidrett.

 

Undervisning

•       10-14 barn i hver gruppe.

•       Undervisningen varer i 60 minutter.

•       Hovedsakelig sirkeltype trening under nøye veiledning, og i trygge omgivelser.

 

Basal treningsmetodikk:

•       Trener demonstrerer og hjelper til ved  utførelse av ulike øvelser.

•       Lekbaserte turnøvelser

 

Tidspunkt og sted:

Skoledager  i Turnkassen - Vilhelm Bjerknes vei 28.

Mandager kl. 14:00 - 15:00 - Paradis Skole
Tirsdager kl . 14:00 - 15:00   - Bønes Skole
Fredager kl. 13:00 - 14: 00 - Minde skole

Priser: 1800,- til 2600.-


Prisen inkulderer også følgende:

•       Medlem i Åsgard Turnforening.

•       Medlem i Norges gymnastikk- og turnforbund.

•       Forsikret gjennom Norges gymnastikk- og turnforbund.

•       Vi gjør oppmerksom på at transport til og fra skolen, samt leie av hall, utgjør en stor del av prisen.

Nettleseren din er utdatert. ikke stoppe utviklingen av Internett.

installere en ny nettleser og gå tilbake til oss

slide_1 slide_2 slide_3 slide_4